Tìm Kiếm
Tìm kiếm :
 Tỷ giá
Ngoại tệ VNĐ
 Thời tiết

27oC

Độ ẩm: 58%

Tốc độ gió: 11km/h

Cập nhật lúc 11:00:00
ngày 2014-10-23

 Giá Vàng
 
Ngày 22 tháng 10 năm 2014 Đăng Ký   |  Đăng Nhập
 Chi Nhánh Cấp Nước Ngũ Hành Sơn

 

I/ Tên đơn vị : Chi nhánh cấp nước Ngũ Hành Sơn

    . Địa chỉ : 55 Hồ Xuân Hương – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng

    . Điện thoại: 0511.3951333

II/ Ngày thành lập :

 Ngày 26 tháng 11 năm 2006 theo quyết điịnh số 39/QĐ – CT ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Giám Đốc Công ty Cấp nước Đà Nẵng

III/  Chức năng :

1. Quản lý hệ thống cấp nước và các công trình liên quan trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn, bao gồm : hệ thống chuyển dẫn, hệ thống phân phối, trạm bơm tăng áp, hệ thống ống nhánh, đồng hồ của khách hàng

2. Tiếp nhận và giải quyết đơn đề nghị lắp đặt mới, cải tạo hệ thống cấp nước của khách hàng theo quy định của Công ty.

3. Quản lý và giải quyết các yêu cầu cấp nước của khách hàng theo phân cấp của Công ty.

4. Phối hợp với các đơn vị bộ phận trong Công ty để tổ chức thực hiện nhiệm vụ mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng trên địa bàn .

IV/ Năng lực :

+ Tổng số CBCNV : 20 người ( 15 Nam 15 , 05 Nữ )

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: - Trình độ đại học   : 05 người

  - Trung cấp           : 04 người

- Các bộ phận chức năng:

- Bộ phậngiao dịch                                         :  03 người

- Bộ phận kế toán và quản lý khách hàng      : 02 người

- Kỹ thuật                                                        : 03 người

- Nhân viên biên đọc                                      : 03 người

- Nhân viên CSKH                                          : 04 người

- Công xây lắp                                                 : 02 người

 

V/ Nhiệm vụ :

1.     Kinh doanh cung cấp nước sạch cho các hộ gia đình và cơ quan có nhu cầu trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn.

2.     Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Công ty giao.

3.     Thực hiện thiết kế, thi công các công trình cấp nước

4.     Kiểm tra, duy tu, sửa chữa mạng lưới đường ống và đồng hồ của khách hàng trên địa bàn quản lý của Chi nhánh:

-          Tổ chức thi công lắp mới công trình ống nhánh đồng hồ.

-          Kiểm tra, sửa chữa đường ống và di dời đồng hồ của khách hàng theo yêu cầu.

-          Thay thế , bảo dưỡng đồng hồ đã hết hạn sử dụng theo kế hoạch.

-          Niêm chì đồng hồ sau khi lắp đặt, súc xả, sửa chữa.

-          Đóng mở nước sửa chữa mạng lưới, khách hàng yêu cầu hoặc vi phạm hợp đồng  tiêu thụ nước.

5.   Quản lý , bảo dưỡng các tuyến ống truyền tải trên địa bàn theo phân cấp quản lý của Công ty.

6.     Công tác thi công phải đảm bảo các định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng theo các quy định của công ty và các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước ban hành .

7.     Lập hợp đồng tiêu thụ nước với khách hàng, các trường hợp thay đổi chủ hợp đồng tiêu thụ nước. Thực hiện công tác biên đọc, nhập số liệu và áp giá nước, theo dõi, cập nhật các trường hợp thay đổi mục đích sử dụng nước kịp thời, chính xác.

- Cập nhật hồ sơ lắp mới, triển khai công tác ghi đồng hồ mới ngay trong tháng lắp đặt.

- Lưu trữ hồ sơ khách hàng và các tuyến ống trong khu vực quản lý.

 8. Kiểm tra, giám sát tỷ lệ thất thoát qua các đồng hồ tổng và tỉ lệ thất thoát chung toàn khu vực Chi nhánh quản lý.

 9. Thực hiện đầy đủ chế độ súc xả đường ống định kỳ và đột xuất, đảm bảo cung cấp nước đến người tiêu thụ đạt chất lượng theo quy định.

 10. bảo quản và sử dụng tốt toàn bộ tài sản được công ty giao quản lý ,bao gồm nhà văn phòng, phương tiện làm việc, dụng cụ đồ nghề ..v..v…

 11. Lập kế hoạch sản xuất – kinh doanh hàng năm của Chi nhánh trình Công ty phê duyệt.

 12. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về công ty theo quy định.Chịu sự kiểm tra giám sát của công ty về các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Chi nhánh

 

 ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ


 

 Quảng cáo

Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH MTV Cấp Nước Đà Nẵng
Địa chỉ : 28 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : (0511)-3827632; 3826037 Fax : (0511)-3827633